Дилатационна фуга-подови профили

В следствие на най-различни причини в подовите настилки се появяват вътрешни напрежения. В някои случаи това напрежение е в по-големи размери и не бива да се игнорира.

Дилатационните фуги имат приложение в търговски центрове, заводи, паркинги, бизнес центрове.

Профилът се изработва от стомана или от алуминий, който да може да покрие дилатационната фуга. Така движението на отделните блокове се улеснява.

При избора на подов профил се има впредвид допълнителното натоварване. Тук се изключват пешеходци. Има се впредвид превозни средства, специализирани машини или други тежки конструкции.