Повърхностен втвърдител

Прахообразна смес с циментови примеси съдържаща високо якостни агрегати, подбрани цименти и други примеси. Цялата тази смес се използва за създаването на монолитни бетонни подове. Насипва се върху прясно току-що излят бетон.

В следствие на последващото машинно обработване се създава нехлъзгаща, дълготрайна повърхност. Също така примесите осигуряват защита срещу проникването на масла и други мазнини.

Повърхностния втвърдител има задължително приложение в направата на якостни и качествени индустриални подове.


Видове повърхностен втвърдител:

F1-средно натоварване

F2-високо натоварване

F3-много тежко натоварване