Полипропиленови фибри

Постоянният товар от автомобилния трафик на пътя, използваните в индустриалното производство тежки машини и слабата основа под бетонните плочи могат да предизвикат пукнатинообразуване.

За да се предотврати конструктивното пукнатинообразуване е необходим задълбочен анализ на типа, характера и размера на товарите, след което да се проектира бетонна конструкция, способна да поема различните напрежения от външно натоварване.Вътрешните напрежения, причинени от структурни деформации в самия бетон, често пъти са трудно предвидими в своето разнорбразие и срокове на проявление.

Най-често срещаният вид вътрешно пукнатинообразуване се причинява от пластичното свиване на бетонната смес и бързото изпарение на водата от повърхността й. Тези пукнатини се формират в най-голяма степен в първите 24 часа след полагането на бетона. Понякога те са видими веднага, друг път - не са.

Използването на полипропиленовите фибрите увеличава опънната деформативност на бетона в пластичен стадий, което стопира появата на пукнатини вследствие пластично свиване и съсъхване.

Ограничаването на развитието на пластичните пукнатини до степен на пълното им елиминиране дава възможност за оптимално структурообразуване и формиране на високи якостно-деформационни характеристики на бетона.

Изотропното действие на полипропиленовите фибрите спомага за повишаване на удароустойчивостта и устойчивостта на разрушаване при натоварване след поява на първа пукнатина.

Намаленото пластично свиване и съсъхване минимизират дефектите и отслабените сечения в бетона.

Полипропиленовите Фибри увеличават мразоустойчивостта на бетона от най-ранна възраст и по време на целия му експлоатационен живот, фибрите намаляват миграцията на вода в сечението, като по този начин се повишават дълготрайността на конструкцията.Фибрите спестяват време защото се добавят към вече готовата бетонна смес и са лесни и безопасни за употреба.