Импрегнатор

Прозрачни разтвори на водна основа или на база разтворители за предпазване, запечатване и допълнително заздравяване на прясно положени или съществуващи бетонни повърхности.

Използват се като последна технологична операция, най-вече като последно покритие на АРМИРАНИ БЕТОННИ ПОДОВЕ след тяхната финална машинна обработка.

Допринася за естетическата завършеност на бетонната настилка.