Монтаж и нивелация на водачи

Монтаж и нивелация на водачи

В определени случаи се използват ПВЦ водачи, които изпълняват функцията на работни фуги – оставащ кофраж.