Монтаж на отводнителни решетки (канали).

Монтаж на отводнителни решетки (канали).