Нанасяне на повърхностен импрегнатор

Нанасяне на повърхностен импрегнатор

Впръсква се с валяк или пръскачка върху прясно изработен бетон за предотвратяване на повърхностни напуквания и прахоотделяне.