Нанасяне на фугопълнител

Нанасяне на фугопълнител

Запълване на фуги с полиуретанов фугопълнител.