Нивелация,вибрация и шлайфане на бетонов под

Нивелация,вибрация и шлайфане на бетонов под

Нивелиране и вибрация на бетона с машина Сомеро и обработка с роторни заглаждачи Вакер и Тремикс с диаметър от 2,50 до 0,60 м.