Обработка на фуги

Обработка на фуги

Почистване и продухване на фугата с прахосмукачка „Керхер”.