Обработка с роторен заглаждач на тава

Обработка с роторен заглаждач на тава

Извършва се в случаи, когато трябва да се подготви основата за саморазливни и други настилки.