Полагане на бетон с бетон помпа

Полагане на бетон с миксер и обикновенна помпа

Полагане на бетон със миксер помпа на фирма Бобкат на разстояние 80 м. хоризонтално и 15 м. вертикално. Удобна е за труднодостъпни места.